Uchwała nr LIV/556/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/544/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Pakosławice https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-556-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-liii-544-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-kwietnia-2023-r-w-sprawie-wyrazenia-woli/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIV 30.05.2023 LIV/556/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-556-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-liii-544-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-kwietnia-2023-r-w-sprawie-wyrazenia-woli/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń-Kandziora Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie