Uchwała nr LIV/555/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.05.2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-555-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023r-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-w-obronie-dobrego-imienia-sw-jana-pawla-ii/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIV 30.05.2023 LIV/555/2023 Inne https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-555-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023r-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-w-obronie-dobrego-imienia-sw-jana-pawla-ii/
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Brygida Kolenda-Łabuś Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie