Uchwała nr LIV/554/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.05.2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-554-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-na-dzialalnosc-specjalistycznego-szpitala-im-ks-biskupa-jozefa-nathana-w-branicach/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIV 30.05.2023 LIV/554/2023 Inne https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-554-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023r-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-na-dzialalnosc-specjalistycznego-szpitala-im-ks-biskupa-jozefa-nathana-w-branicach/
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Brygida Kolenda-Łabuś Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie