Uchwała nr LIV/553/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-553-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIV 30.05.2023 LIV/553/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-553-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023r-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie