Uchwała nr LIV/552/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.05.2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-552-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2030/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIV 30.05.2023 LIV/552/2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-552-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2030/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie