Uchwała nr LIV/550/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30.05.2023 w sprawie powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego w zakresie wykonania drogi pieszo-rowerowej w obszarze pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 418 https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-550-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023-w-sprawie-powierzenia-gminie-kedzierzyn-kozle-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-wykonania-drogi-pie/ Uchwała Sejmiku 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 LIV 30.05.2023 LIV/550/2023 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-liv-550-2023-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-05-2023-w-sprawie-powierzenia-gminie-kedzierzyn-kozle-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-wykonania-drogi-pie/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie