Uchwała Nr 9619/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „70-lat Staszica na mapie Opola", określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Staszica, w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9619-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-70-lat-staszica-na-mapie-opola-okres/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9619/2023 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9619-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-70-lat-staszica-na-mapie-opola-okres/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Monika Jurek Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie