Uchwała Nr 9617/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Wspieramy tworzenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Ukrainie" określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie OSP powiatu KLB w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9617-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-wspieramy-tworzenie-mlodziezowych-druzy/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9617/2023 Współpraca z zagranicą i promocja regionu https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9617-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-wspieramy-tworzenie-mlodziezowych-druzy/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu - Agnieszka Okupniak Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie