Uchwała Nr 9615/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługę wynajęcia, transportu, obsługi oraz zabezpieczenia w paliwo dwóch agregatów prądotwórczych wraz z niezbędnym osprzętem podczas Święta Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9615-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-na-usluge-wynajecia-transportu-obslugi-oraz-zabezpieczenia-w-paliwo-dwoch-agr/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9615/2023 Współpraca z zagranicą i promocja regionu https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9615-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-na-usluge-wynajecia-transportu-obslugi-oraz-zabezpieczenia-w-paliwo-dwoch-agr/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu - Agnieszka Okupniak Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie