Uchwała Nr 9614/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie rozpoczęcia realizacji 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań oraz ustalenia harmonogramu https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9614-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-rozpoczecia-realizacji-6-edycji-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego-wojewodztwa-opolskiego-okreslenia-wysok/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9614/2023 Marszałkowski Budżet Obywatelski https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9614-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-rozpoczecia-realizacji-6-edycji-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego-wojewodztwa-opolskiego-okreslenia-wysok/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9614-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-rozpoczecia-realizacji-6-edycji-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego-wojewodztwa-opolskiego-okreslenia-wysok/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu - Agnieszka Okupniak Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie