Uchwała Nr 9613/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługę wynajęcia, transportu, montażu oraz demontażu namiotów, hali namiotowej oraz kompletów ławostołów podczas Święta Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9613-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-na-usluge-wynajecia-transportu-montazu-oraz-demontazu-namiotow-hali-namiotow/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9613/2023 Współpraca z zagranicą i promocja regionu https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9613-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-na-usluge-wynajecia-transportu-montazu-oraz-demontazu-namiotow-hali-namiotow/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9613-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-na-usluge-wynajecia-transportu-montazu-oraz-demontazu-namiotow-hali-namiotow/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu - Agnieszka Okupniak Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie