Uchwała Nr 9612/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9612-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-najmu-przez-zarzad-drog-wojewodzkich-w-opolu/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9612/2023 Inwestycje i nieruchomości https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9612-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-kolejnej-umowy-najmu-przez-zarzad-drog-wojewodzkich-w-opolu/
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nieruchomości - Stanisław Gałka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie