Uchwała Nr 9611/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Piknik Strażacki", określonego w ofercie złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Komprachcicach w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9611-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-piknik-strazacki-okreslonego-w-oferci/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9611/2023 Dialog obywatelski https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9611-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-piknik-strazacki-okreslonego-w-oferci/
Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego - Barbara Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie