Uchwała Nr 9610/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Miejsce, które jest domem. Przystań dla rodzin i osób w sytuacji kryzysowej.", określonego w ofercie złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej w trybie specjalnym https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9610-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-miejsce-ktore-jest-domem-przystan-dla/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9610/2023 Dialog obywatelski https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9610-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-miejsce-ktore-jest-domem-przystan-dla/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń - Kandziora Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie