Uchwała Nr 9608/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 9405/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku pn. „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY NA 25 LAT OBRONY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO" skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9608-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-9405-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-kwietnia-2023-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-o/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9608/2023 Dialog obywatelski https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9608-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-9405-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-kwietnia-2023-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-o/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9608-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-9405-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-kwietnia-2023-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-o/
Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego - Barbara Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie