Uchwała Nr 9607/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Opole z przeznaczeniem na remont i modernizację krytej pływalni „Wodna Nuta" w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9607-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-celowej-dla-miasta-opole-z-prze/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9607/2023 Sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9607-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-celowej-dla-miasta-opole-z-prze/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9607-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-celowej-dla-miasta-opole-z-prze/
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki - Roman Stęporowski Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie