Uchwała Nr 9606/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Karp kontra garb"- wyjazd integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami, określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Pełni nadziei" w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9606-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-karp-kontra-garb-wyjazd-integracyjny/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9606/2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9606-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-celowosci-i-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego-pn-karp-kontra-garb-wyjazd-integracyjny/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń - Kandziora Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie