Uchwała Nr 9605/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia projektu umowy o przekazaniu środków publicznych z budżetu Województwa Opolskiego dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9605-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-z-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-dla-opolskiego-centru/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9605/2023 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9605-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-z-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-dla-opolskiego-centru/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9605-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-z-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-dla-opolskiego-centru/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Izabela Damboń - Kandziora Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie