Uchwała Nr 9600/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Remigiuszowi Widerze - Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do podpisywania dokumentów w imieniu Województwa Opolskiego przy realizacji i rozliczaniu projektów objętych wsparciem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9600-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-panu-remigiuszowi-widerze-dyrektorowi-departamentu-infrastruktury-i-gospodarki-urzedu/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9600/2023 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9600-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-panu-remigiuszowi-widerze-dyrektorowi-departamentu-infrastruktury-i-gospodarki-urzedu/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9600-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-udzielenia-pelnomocnictwa-panu-remigiuszowi-widerze-dyrektorowi-departamentu-infrastruktury-i-gospodarki-urzedu/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie