Uchwała Nr 9595/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowy drogi gminnej nr 1060370. ul. Nowa w Krępnej" https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9595-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-inwestycji-drogowej-pn-rozbudowy-drogi-gminnej-nr-1060370-ul-nowa-w-krepn/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9595/2023 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9595-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-inwestycji-drogowej-pn-rozbudowy-drogi-gminnej-nr-1060370-ul-nowa-w-krepn/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Waldemar Zadka Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie