Uchwała Nr 9593/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie uznania braku celowości realizacji zadania publicznego pn. „Piknik Historyczno-Patriotyczny", określonego w ofercie złożonej przez „Regionalne Stowarzyszenie Miłośników Historii i Wojskowości im. RTM W. Pileckiego "Kryptonim TIV" w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9593-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-braku-celowosci-realizacji-zadania-publicznego-pn-piknik-historyczno-patriotyczny-okreslone/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9593/2023 Kultura i dziedzictwo regionalne https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9593-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-braku-celowosci-realizacji-zadania-publicznego-pn-piknik-historyczno-patriotyczny-okreslone/
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego - Agnieszka Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie