Uchwała Nr 9592/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie uznania braku celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wydanie wierszy wybranych Juliusza Gabryela z Kluczborka, określonego w ofercie złożonej przez Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie żywych Poetów" w trybie pozakonkursowym https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9592-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-braku-celowosci-realizacji-zadania-publicznego-pn-wydanie-wierszy-wybranych-juliusza-gabryela-z/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 22.05.2023 9592/2023 Kultura i dziedzictwo regionalne https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9592-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-maja-2023-roku-w-sprawie-uznania-braku-celowosci-realizacji-zadania-publicznego-pn-wydanie-wierszy-wybranych-juliusza-gabryela-z/
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego - Agnieszka Kamińska Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie