Uchwała Nr 9048/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) na zadanie pn. „PROJEKT I BUDOWA SYSTEMU IT Z MODUŁEM REGIONALNEGO ROZPROSZONEGO MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL" https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9048-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-marca-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-3-us/ Uchwała Zarządu 2023 Obowiązujący VI 2018/2023 17.03.2023 9048/2023 Zamówienia publiczne https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9048-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-marca-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-3-us/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9048-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-marca-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-3-us/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9048-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-marca-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-3-us/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9048-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-marca-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-3-us/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9048-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-marca-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-3-us/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9048-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-marca-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-3-us/https://bip.opolskie.pl/2023/06/uchwala-nr-9048-2023-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-17-marca-2023-roku-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udzielenie-zamowienia-publicznego-o-wartosci-przekraczajacej-kwote-o-ktorej-mowa-w-art-3-us/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska – Manfred Grabelus Marzena Lukowska Marzena Lukowska Województwo Opolskie