Przemysław Neumann – Dyrektor Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/06/przemyslaw-neumann-dyrektor-filharmonii-opolskiej-im-jozefa-elsnera-w-opolu-4/ Przemysław Neumann Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2023 26.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/przemyslaw-neumann-dyrektor-filharmonii-opolskiej-im-jozefa-elsnera-w-opolu-4/
Przemysław Neumann Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie