Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2023 rok https://bip.opolskie.pl/2023/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok-6/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LV 05.06.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2023-rok-6/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie