Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu https://bip.opolskie.pl/2023/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-glubczyckiemu/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LV 29.05.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-glubczyckiemu/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie