Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzów Śląski https://bip.opolskie.pl/2023/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-gorzow-slaski/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LV 05.06.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-gorzow-slaski/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie