Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Grodków realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego w zakresie wykonania przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków – II etap” https://bip.opolskie.pl/2023/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-gminie-grodkow-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-wykonania-przedsiewziecia-pn-budowa-sciezek-rowerowych-na-terenie-gminy-gr/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LV 05.06.2023 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2023/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-gminie-grodkow-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-wykonania-przedsiewziecia-pn-budowa-sciezek-rowerowych-na-terenie-gminy-gr/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie