Projekt uchwały w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-warunkow-wynagradzania-egzaminatorow-przeprowadzajacych-egzaminy-kandydatow-na-kierowcow-i-kierowcow-w-wojewodzkim-osrodku-ruchu-drogowego-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LV 05.06.2023 Inne https://bip.opolskie.pl/2023/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-warunkow-wynagradzania-egzaminatorow-przeprowadzajacych-egzaminy-kandydatow-na-kierowcow-i-kierowcow-w-wojewodzkim-osrodku-ruchu-drogowego-w-opolu/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie