Oświadczenie majątkowe – 2023, Zuzanna Donath-Kasiura, Radna Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-zuzanna-donath-kasiura-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Zuzanna Donath-Kasiura Wicemarszałek Województwa Opolskiego Radni Województwa 2023 22.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-zuzanna-donath-kasiura-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radna Województwa Opolskiego - Zuzanna Donath-Kasiura Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie