Oświadczenie majątkowe – 2023, Zbigniew Ziółko, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-zbigniew-ziolko-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Zbigniew Ziółko Radny Województwa Radni Województwa 2023 22.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-zbigniew-ziolko-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Zbigniew Ziółko Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie