Oświadczenie majątkowe – 2023, Teresa Ceglecka-Zielonka, Radna Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-teresa-ceglecka-zielonka-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Teresa Ceglecka-Zielonka Radna Województwa Radni Województwa 2023 22.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-teresa-ceglecka-zielonka-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radna Województwa Opolskiego - Teresa Ceglecka-Zielonka Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie