Oświadczenie majątkowe 2023 – Szymon Ogłaza, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-szymon-oglaza-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Szymon Ogłaza Członek Zarządu Województwa Opolskiego Radni Województwa 2023 22.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-szymon-oglaza-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Szymon Ogłaza Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie