Oświadczenie majątkowe 2023 – Roman Kolek, Radny Województwa Opolskiego, kadencja VI; 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-roman-kolek-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Roman Kolek Radny Województwa Opolskiego Radni Województwa 2023 22.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-roman-kolek-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Roman Kolek Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie