Oświadczenie majątkowe – 2023, Piotr Semak, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-piotr-semak-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Piotr Semak Radny Województwa Radni Województwa 2023 22.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-piotr-semak-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Piotr Semak Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie