Oświadczenie majątkowe – 2023, Janusz Trzepizur, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018/2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-janusz-trzepizur-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Janusz Trzepizur Radny Województwa Radni Województwa 2023 22.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-janusz-trzepizur-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Janusz Trzepizur Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie