Oświadczenie majątkowe – 2023, Edyta Gola, Radna Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-edyta-gola-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Edyta Gola Radna Województwa Radni Województwa 2023 22.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-edyta-gola-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radna Województwa Opolskiego - Edyta Gola Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie