Oświadczenie majątkowe – 2023, Antoni Konopka, Radny Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-antoni-konopka-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/ Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Radni Województwa 2023 22.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2023-antoni-konopka-radny-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023/
Radny Województwa Opolskiego - Antoni Konopka Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie