Oświadczenie majątkowe – 2022, Brygida Kolenda-Łabuś, Radna Województwa Opolskiego, kadencja: VI, 2018-2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2022-brygida-kolenda-labus-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023-2/ Brygida Kolenda-Łabuś Radna Województwa Radni Województwa 2023 22.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/oswiadczenie-majatkowe-2022-brygida-kolenda-labus-radna-wojewodztwa-opolskiego-kadencja-vi-2018-2023-2/
Radna Województwa Opolskiego - Brygida Kolenda-Łabuś Radosław Nowosielecki Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie