Magdalena Stodoła – Sekretarz Województwa https://bip.opolskie.pl/2023/06/magdalena-stodola-sekretarz-wojewodztwa-4/ Magdalena Stodoła Sekretarz Województwa Sekretarz Województwa 2023 26.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/magdalena-stodola-sekretarz-wojewodztwa-4/
Magdalena Stodoła Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie