DOA-ZP.272.11.2023 - Usługa w zakresie transportu drogowego osób świadczona na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Polsce i poza granicami Polski https://bip.opolskie.pl/2023/06/doa-zp-272-11-2023-usluga-w-zakresie-transportu-drogowego-osob-swiadczona-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-w-polsce-i-poza-granicami-polski/ Strona prowadzonego postępowania  ]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 16.06.2023 28.09.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor DOA AGNIESZKA MŁYNARCZYK Województwo Opolskie