DOA-ZP.272.10.2023 Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na stacjach paliw na terenie RP https://bip.opolskie.pl/2023/06/doa-zp-272-10-2023-zakup-paliwa-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-opolskiego-na-stacjach-paliw-na-terenie-rp/ Strona prowadzonego postępowania]]> Tryb podstawowy Województwo Opolskie 02.06.2023 04.09.2023
Marcin Puszcz - Dyrektor DOA Magdalena Oborska Województwo Opolskie