Adrianna Benroth – Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku https://bip.opolskie.pl/2023/06/adrianna-benroth-dyrektor-zespolu-szkol-medycznych-im-janusza-korczaka-w-prudniku-4/ Adrianna Benroth Dyrektor Kierownicy jednostek organizacyjnych 2023 26.06.2023 https://bip.opolskie.pl/2023/06/adrianna-benroth-dyrektor-zespolu-szkol-medycznych-im-janusza-korczaka-w-prudniku-4/
Adrianna Benroth Anna Żurek Anna Żurek Województwo Opolskie