Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2023-2030 https://bip.opolskie.pl/2023/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2030-5/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LIV 15.05.2023 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2023/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2023-2030-5/
Dyrektor Departamentu Finansów - Barbara Pomianowska Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie