Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach https://bip.opolskie.pl/2023/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-na-dzialalnosc-specjalistycznego-szpitala-im-ks-biskupa-jozefa-nathana-w-branicach-2/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LIV 05.05.2023 Inne https://bip.opolskie.pl/2023/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-skargi-na-dzialalnosc-specjalistycznego-szpitala-im-ks-biskupa-jozefa-nathana-w-branicach-2/
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Brygida Kolenda-Łabuś Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie