Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II https://bip.opolskie.pl/2023/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-w-obronie-dobrego-imienia-sw-jana-pawla-ii/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LIV 05.05.2023 Inne https://bip.opolskie.pl/2023/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-petycji-w-obronie-dobrego-imienia-sw-jana-pawla-ii/
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Brygida Kolenda-Łabuś Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie