Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle realizacji zadania własnego Województwa Opolskiego w zakresie wykonania drogi pieszo-rowerowej w obszarze pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 418 https://bip.opolskie.pl/2023/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-gminie-kedzierzyn-kozle-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-wykonania-drogi-pieszo-rowerowej-w-obszarze-pasa-drogowego-drogi-wojewodzkie/ Uchwała Sejmiku 2023 Projekt VI 2018/2023 LIV 08.05.2023 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2023/05/projekt-uchwaly-w-sprawie-powierzenia-gminie-kedzierzyn-kozle-realizacji-zadania-wlasnego-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-wykonania-drogi-pieszo-rowerowej-w-obszarze-pasa-drogowego-drogi-wojewodzkie/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Remigiusz Widera Radosław Nowosielecki Województwo Opolskie