Konkursy na stanowiska ordynatorów oddziałów neurologicznych i psychiatrycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu https://bip.opolskie.pl/2023/05/konkursy-na-stanowiska-ordynatorow-oddzialow-neurologicznych-i-psychiatrycznych-w-wojewodzkim-szpitalu-specjalistycznym-im-sw-jadwigi-w-opolu/ Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko:
  • Ordynatora Oddziału Neurologii dla Dorosłych „A”
  • Ordynatora Oddziału Neurologii dla Dzieci i Młodzieży
  • Ordynatora Oddziału Psychiatrii dla Dorosłych „A”
  • Ordynatora Oddziału Psychiatrii dla Dorosłych „B”
  • Ordynatora Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży
  • Ordynatora Dziennego Oddziału Psychiatrycznego
Oferty wraz z kompletem dokumentów wymienionych w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.430 ), prosimy kierować w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole    ]]>
01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2023/05/konkursy-na-stanowiska-ordynatorow-oddzialow-neurologicznych-i-psychiatrycznych-w-wojewodzkim-szpitalu-specjalistycznym-im-sw-jadwigi-w-opolu/
Krzysztof Nazimek Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu Adriana Urbaniak Adriana Urbaniak Województwo Opolskie