Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – instalacja do spalania paliw oraz instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, eksploatowane w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30A – zmiana pozwolenia zintegrowanego https://bip.opolskie.pl/2023/05/grupa-azoty-zaklady-azotowe-kedzierzyn-s-a-instalacja-do-spalania-paliw-oraz-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-eksploatowane-w-kedzierzynie-kozlu-przy-ul-mostowe/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2023/05/grupa-azoty-zaklady-azotowe-kedzierzyn-s-a-instalacja-do-spalania-paliw-oraz-instalacja-do-skladowania-odpadow-innych-niz-niebezpieczne-eksploatowane-w-kedzierzynie-kozlu-przy-ul-mostowe/
Manfred Grabelus Marta Wróbel Marta Wróbel Marszałek Województwa Opolskiego