Ferma Drobiu Marcin Ciesielski - instalacja do chowu brojlerów kurzych o liczbie 355 500 stanowisk, zlokalizowana na terenie fermy w Racławicach Śląskich – postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską https://bip.opolskie.pl/2023/05/ferma-drobiu-marcin-ciesielski-instalacja-do-chowu-brojlerow-kurzych-o-liczbie-355-500-stanowisk-zlokalizowana-na-terenie-fermy-w-raclawicach-slaskich-postanowienie-prostujace-oczywista-o/ 01-01-1970 https://bip.opolskie.pl/2023/05/ferma-drobiu-marcin-ciesielski-instalacja-do-chowu-brojlerow-kurzych-o-liczbie-355-500-stanowisk-zlokalizowana-na-terenie-fermy-w-raclawicach-slaskich-postanowienie-prostujace-oczywista-o/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Magdalena Suszek Marszałek Województwa Opolskiego